4.07 (14 оценок)

Ekonometrika fanidan mustaqil ta'limni tashkil etish bo'yicha uslubiy ko'rsatma

44 печатных страниц 2023 год
Электронная книга
PDF формат (в наличии)

Чтобы читать онлайн - авторизуйтесь на сайте. Заполните данные профиля.

Печатная книга
В библиотеке (нет в наличии)

Для получения книги авторизуйтесь на сайте и выберите филиал для брони.

Оцените книгу
О книге
Uslubiy ko’rsatmaning asosiy maqsadi, talabalarda bozor munosabatlari sharoitida milliy iqtisodiyot va uning tarmoqlari kabi murakkab iqtisodiy tizimlarni ekonometrik modellashtirish asoslarini o’rgatishdan, o’rganilayotgan jarayonlarga iqtisodiy-statistik va ekonometrik usullarni qo’llashni, iqtisodiy dinamikani o’rganishda turli xil funktsiyalar, ekonometrik modellarni kompyuter dasturlari yordamida yechish va olingan natijalarni iqtisodiy tahlil qilish bo’yicha boshqaruv qarorlarini qabul qilishda yo’nalish profiliga mos bilim, ko’nikma va malakalarini shakllantirishdan iborat.
Издатель
Toshkent moliya instituti
2 книг
Читают
Печатное издание: 0
Электронно: 0
© Copyright © All rights reserved
This template is made with by Cherry